Používání funkce Amazon Alexa

Pomocí aplikace Amazon Alexa nainstalované ve smartphonu můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.


Kompatibilní smartphony

 • Verze operačního systému podporující nejnovější verzi aplikace Amazon Alexa v zařízení Android nebo iOS
 • Je vyžadována instalace nejnovější aplikace Amazon Alexa.
  1. Otevřete obchod s aplikacemi ve vašem mobilním zařízení.
  2. Vyhledejte aplikaci Amazon Alexa.
  3. Vyberte možnost Instalovat.
  4. Vyberte možnost Otevřít.
 1. Nasaďte si jednotky sluchátek do uší a připojte je k smartphonu přes Bluetooth.
 2. Spusťte aplikaci Amazon Alexa.

  Amazon Alexa lze přiřadit jako dotykový snímač jednotce sluchátka, ke které je přiřazena funkce přehrávání hudby. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.

  Při prvním použití funkce Amazon Alexa se musíte přihlásit se svým účtem Amazon a nastavit sluchátka pro aplikaci Amazon Alexa tak, že budete pokračovat krokem 3.

  Pokud jste již funkci Amazon Alexa nastavili, ale dotykový snímač na pravém sluchátku jste nakonfigurovali pro jinou funkci než funkci Amazon Alexa, nakonfigurujte dotykový snímač na levém sluchátku pro funkci Amazon Alexa podle následující části s radami.

 3. Proveďte úvodní nastavení pro aplikaci Amazon Alexa.
  1. Stiskněte ikonu [More] v pravém dolním rohu obrazovky aplikace Amazon Alexa a stiskněte [Add a Device].

  2. Na obrazovce [Which device would you like to set up?] vyberte [Headphones].

  3. V části [AVAILABLE DEVICES] na obrazovce [Select your device] vyberte [WF-1000XM4].

   Pokud nemůžete nalézt [WF-1000XM4] v [AVAILABLE DEVICES], sluchátka nejsou připojena k smartphonu přes Bluetooth. Připojte sluchátka k smartphonu přes Bluetooth.

  4. Na obrazovce [Set up Alexa on your WF-1000XM4] stiskněte [CONTINUE].

  5. Pokud se zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], stiskněte možnost [CONTINUE].

  6. Na obrazovce [Setup Complete] stiskněte [DONE].

  Po dokončení úvodního nastavení je dotykovému snímači na pravém sluchátku (nebo na levém sluchátku, pokud jste měli při úvodním nastavení nasazeno pouze levé sluchátko) přiřazena funkce Amazon Alexa.

 4. Abyste mohli použít funkci Amazon Alexa, řekněte slovo probuzení (*) („Alexa“) nebo můžete použít dotykový snímač na sluchátku, kterému je funkce Amazon Alexa přiřazena.

  Ilustrace ukazující umístění dotykových snímačů (A) na sluchátkách

  Ilustrace ukazující umístění mikrofonů (B) na sluchátkách

  A: Dotykové snímače (levý, pravý)

  B: Mikrofony (levý, pravý)

  • Přidržte prst na dotykovém snímači a zadejte hlasový příkaz.
   Příklad:
   „What is the weather“ (Jaké je počasí)
   „Play music“ (**) (Přehrát hudbu)
  • Pokud se neozve hlas, funkce bude automaticky zrušena.

  *Chcete-li nastavit slovo probuzení, povolte možnost [Activate Voice Assistant with your Voice] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

  **Je potřeba mít předplatné Amazon nebo Prime Music.

Podrobnosti o funkci Amazon Alexa a jejích možnostech naleznete na následujících webových stránkách:

https://www.amazon.com/b?node=16067214011


Tip

 • Po nastavení sluchátek pro funkci Amazon Alexa je dotykový snímač na pravém sluchátku (nebo na levém sluchátku, pokud jste měli při úvodním nastavení nasazeno pouze levé sluchátko) automaticky nakonfigurován pro funkci Amazon Alexa. Pro dotykový snímač můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Headphones Connect“. Podobně můžete dotykový snímač znovu nastavit pro funkci Amazon Alexa, pokud jste se k funkci Amazon Alexa dříve připojili, ale změnili jste nastavení na jinou funkci.
 • Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Když funkce Amazon Alexa není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, z obou jednotek sluchátek zazní oznámení „Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci).
 • Funkci Amazon Alexa lze přiřadit jednotce sluchátka, pro kterou má dotykový snímač přiřazenou funkci přehrávání hudby. Chcete-li použít funkci Amazon Alexa na některé jednotce sluchátka, přiřaďte funkci přehrávání hudby té jednotce sluchátka, kterou chcete použít, a poté přiřaďte funkci Amazon Alexa.
  Na jednotce sluchátek, ke které není přiřazena funkce přehrávání hudby, nelze použít funkci Amazon Alexa. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.

Poznámka

 • Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci Amazon Alexa a funkci Google Assistant.
 • Funkci Amazon Alexa lze používat, i když máte nasazené pouze sluchátko, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Amazon Alexa a chcete používat pouze jedno sluchátko, použijte sluchátko, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa. Nastavení sluchátek můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Funkce Amazon Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/oblastech. Alexa funkce se mohou dle místa lišit.