Spárování a připojení k zařízení Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použití zařízení se sluchátky zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

 • Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek.
 • Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
 • Je k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.
 1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

  Sluchátka se automaticky zapnou.

 2. Uveďte sluchátka do režimu párování.

  Při prvním párování sluchátek se zařízením po zakoupení nebo po inicializaci (sluchátka nemají žádné informace o párování) se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování po jejich vyjmutí z nabíjecího pouzdra. V takovém případě si nasaďte jednotky sluchátek na obě uši a přejděte ke kroku 3.
  Při párování druhého a dalšího zařízení (když sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení) si zasuňte sluchátka do obou uší a poté přibližně 5 sekund podržte prsty na dotykových snímačích na levém a pravém sluchátku.
  Po správném ovládání dotykových snímačů zazní zvukový signál.

  Z obou jednotek sluchátek uslyšíte hlasové oznámení „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

 3. Vyhledejte sluchátka zahájením postupu párování na zařízení Bluetooth.

  Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [WF-1000XM4].

  Pokud se tato položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 2.

 4. Vyberte možnost [WF-1000XM4] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

  Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

  *Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

 5. Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

  Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky. Z obou jednotek sluchátek uslyšíte hlasové oznámení „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth “.

Tip

Poznámka

 • Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku 1.
 • Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  • Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  • Když je párováno 9. zařízení.
   Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
  • Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
  • Když jsou sluchátka inicializována.
   Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
 • Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.