Ochranné známky

  • Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích.
  • iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
  • App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších státech.
  • IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
  • Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
  • Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.
  • Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
  • Název a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
  • USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
  • „DSEE“ a „DSEE Extreme“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Názvy systému a názvy produktů uvedené v této uživatelská příručce jsou obecně ochranné známky nebo registrované ochranné známky výrobce.