Sluchátka nelze zapnout.

 • Zkontrolujte, zda je baterie plně nabita.
 • Sluchátka nelze zapnout, když jsou vložena v nabíjecím pouzdru a nabíjí se. Pokud je chcete zapnout, vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.
 • Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
  Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
 • V závislosti na přiřazení dotykových snímačů a/nebo nastavení hlasového asistenta možná budete moci použít jen jedny sluchátka.
  Postupujte podle níže uvedených informací a zkontrolujte nastavení v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
  Položka menu nastavení hlasového asistenta Technické údaje
  [Voice Assist Function of Mobile Device] Lze použít jakákoliv sluchátka.
  [Google Assistant] nebo [Amazon Alexa] Samostatně lze použít pouze sluchátka s funkcí dotykového ovládání nastavenou na [Playback control].
  Přiřaďte funkci [Playback control] sluchátkům, která chcete použít samostatně.
  V továrním nastavení je [Playback control] přiřazeno pravé jednotce.
  Pokud přiřadíte [Playback control] oběma sluchátkům, bude plná funkčnost k dispozici pouze v pravé jednotce.
  [Do not use] Lze použít jakákoliv sluchátka.
 • Resetujte sluchátka.
 • Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.