Spárování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použití zařízení se sluchátky zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:

 • Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek.
 • Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
 • Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu Android.
 1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

  Sluchátka se automaticky zapnou.

 2. Uveďte sluchátka do režimu párování.

  Při prvním párování sluchátek se zařízením po zakoupení nebo po inicializaci (sluchátka nemají žádné informace o párování) se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování po jejich vyjmutí z nabíjecího pouzdra. V takovém případě si nasaďte jednotky sluchátek na obě uši a přejděte ke kroku 3.

  Při párování druhého a dalšího zařízení (když sluchátka mají informace o párování pro jiná zařízení) si zasuňte sluchátka do obou uší a poté přibližně 5 sekund podržte prsty na dotykových snímačích na levém a pravém sluchátku.
  Po správném ovládání dotykových snímačů zazní zvukový signál.

  Z obou jednotek sluchátek uslyšíte hlasové oznámení „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).

 3. Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.
 4. Najděte sluchátka na smartphonu Android.
  1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

 5. Stiskněte [WF-1000XM4].

  Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

  Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

  Z obou jednotek sluchátek uslyšíte hlasové oznámení „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android “.

  Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [WF-1000XM4], zopakujte postup znovu od začátku kroku 4.

  *Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé zaregistrovat (spárovat) zařízení.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0022/h_zz/


Tip

Poznámka

 • Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku 1.
 • Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  • Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
  • Když je párováno 9. zařízení.
   Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
  • Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
  • Když jsou sluchátka inicializována.
   Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
 • Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.