Jsou časté výpadky zvuku.

 • Nastavte sluchátka do režimu „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „Režim kvality zvuku“.
 • Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
 • Odstraňte všechny překážky mezi anténou připojovaného zařízení Bluetooth a anténami vestavěnými v levém a pravém sluchátku. Antény v levém a pravém sluchátku jsou vestavěné do částí označených tečkovanou čárou na obrázku níže.

  Ilustrace ukazující umístění vestavěné antény (A) na sluchátkách

  A: Umístění vestavěných antén (levá, pravá)

 • Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
  • Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází tělo uživatele
   V takovém případě můžete komunikaci přes Bluetooth vylepšit umístěním zařízení Bluetooth ve směru antény sluchátek.
  • Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna.
  • Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
  • Tam, kde jsou v blízkosti další bezdrátová komunikační audio zařízení nebo jiné osoby, například v prostorách vlakového nádraží nebo v přeplněném vlaku
 • Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit zavřením nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu. Pokud si vychutnáváte hudbu z počítače, zavřete nepotřebné aplikace nebo okna a počítač restartujte.
 • Propojte znovu sluchátka a zařízení Bluetooth.
  Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, zavřete víko nabíjecího pouzdra a poté sluchátka z nabíjecího pouzdra vyjměte, aby se připojila k zařízení Bluetooth.
 • Po zapnutí funkce adaptivního ovládání zvuku sluchátka detekují akce uživatele a automaticky upraví funkci potlačení hluku. Při změně tohoto nastavení se hudba může dočasně pozastavit. Nejedná se o závadu.
 • Resetujte sluchátka.
 • Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.