Příjem hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

 • Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
 • Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
 • V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí dotykových snímačů.

Vyzváněcí tón

Při příchozím hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón.

Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

 • Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
 • Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
 • Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu pouze pro připojení Bluetooth
 1. Nejdříve připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.
 2. Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout dvojitým klepnutím na dotykový snímač na levém nebo pravém sluchátku (s intervalem přibližně 0,3 sekundy).

  Uslyšíte hlas ze sluchátek.

  Jestliže v době příchozího hovoru posloucháte hudbu, přehrávání se přeruší a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón.

  Můžete mluvit přes mikrofony na sluchátkách.

  Ilustrace ukazující umístění mikrofonů (A) na sluchátkách

  A: Mikrofony (levý, pravý)

  Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

  • Je možné, že sluchátka nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.
  • Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, zvolte přerušení pomocí sluchátek.
 3. Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.
 4. Když budete chtít hovor ukončit, klepněte dvakrát na dotykový snímač na levém nebo pravém sluchátku (s intervalem přibližně 0,3 sekundy).

  Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

 • Při přijetí hovoru pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu budou některé smartphony nebo mobilní telefony hovor přijímat pomocí telefonu namísto sluchátek. Při připojení HFP nebo HSP přepnete hovor na sluchátka tak, že přibližně 2 sekundy podržíte prst na dotykovém snímači na levém nebo pravém sluchátku, nebo pomocí smartphonu či mobilního telefonu.
 • Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.
 • Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jedním nasazeným sluchátkem. Při příchozím hovoru přijměte hovor pomocí sluchátek, které máte nasazené. Pokud si nasadíte i druhé sluchátko, zatímco mluvíte jen přes jedno, můžete mluvit přes obě sluchátka.

Poznámka

 • Pokud vám někdo volá, když zrovna posloucháte hudbu, v závislosti na typu smartphonu či mobilního telefonu nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
 • Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
 • Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofonům sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
 • Během hovoru na sluchátkách nelze nastavit hlasitost, ani když byla funkce nastavení hlasitosti přiřazena dotykovému snímači. Upravte hlasitost na připojeném zařízení. Pokud nemůžete upravit hlasitost na připojeném zařízení, nainstalujte do smartphonu aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a upravte hlasitost touto aplikací.