Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)

Když je zapnutá funkce [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, sluchátka se mohou připojit přes Bluetooth k 2 zařízením současně. V takovém případě můžete využít následující možnosti.

 • Čekání na příchozí hovor u 2 smartphonů
  Se sluchátky můžete poslouchat hudbu přehrávanou na jednom smartphonu, přitom čekat na příchozí hovor na obou smartphonech a příchozí hovor přijmout.

 • Přepnutí přehrávání hudby mezi 2 zařízeními
  Můžete přepnout přehrávání hudby z jednoho zařízení na druhé bez toho, abyste museli připojení přes Bluetooth navazovat znovu.

Současné připojení sluchátek k 2 zařízením přes Bluetooth

Před připojením nainstalujte do jednoho ze 2 zařízení aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

 1. Spárujte sluchátka s 2 zařízeními.
 2. Pomocí zařízení s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ navažte se sluchátky připojení přes Bluetooth.
 3. Zapněte funkci [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 4. Navažte se sluchátky připojení Bluetooth pomocí druhého zařízení.

Po navázání připojení Bluetooth mezi 2 zařízeními a sluchátky lze přes Bluetooth připojit další spárované zařízení.

Pokud se pokusíte připojit ke sluchátkům přes Bluetooth ze třetího zařízení, připojení Bluetooth se zařízením, které jako poslední přehrávalo hudbu, bude zachováno a připojení Bluetooth s druhým zařízením bude ukončeno. Poté bude navázáno připojení Bluetooth mezi třetím zařízením a sluchátky.

Přehrávání hudby, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

 • Při spuštění přehrávání hudby pomocí sluchátek se přehraje hudba ze zařízení, které hudbu přehrávalo jako poslední.
 • Pokud chcete přehrát hudbu z druhého zařízení, zastavte přehrávání v zařízení, které hudbu přehrává nyní, a poté spusťte přehrávání na druhém zařízení.
  Pokud spustíte přehrávání na druhém zařízení, zatímco první zařízení stále přehrává hudbu, sluchátka budou nadále reprodukovat hudbu z prvního zařízení. V takovém případě můžete začít poslouchat hudbu z druhého zařízení tak, že zastavíte přehrávání na prvním zařízení.

Telefonování, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

 • Když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 smartphonům apod. současně, obě zařízení jsou v pohotovostním režimu.
 • Při příchozím hovoru na prvním přístroji bude vyzváněcí tón slyšet přes sluchátka. Při příchozím hovoru na druhém přístroji, když přes sluchátka telefonujete, bude vyzváněcí tón slyšet z druhého přístroje.
  Když hovor na prvním přístroji ukončíte, vyzváněcí tón druhého přístroje bude slyšet přes sluchátka.