Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující 2 režimy kvality zvuku. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Priorita kvality zvuku: upřednostňuje kvalitu zvuku.

Priorita stabilního připojení: upřednostňuje stabilitu připojení (výchozí).

  • Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte režim „Priorita kvality zvuku“.
  • Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim „Priorita stabilního připojení“.

Poznámka

  • V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
  • V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka používána, může i při výběru režimu „Priorita stabilního připojení“ docházet k přerušování zvuku.