Rychlý poslech okolního zvuku (režim rychlé pozornosti)

Tato funkce ztlumí hudbu, zvuky hovoru a vyzváněcí tón, aby byly dobře slyšet okolní zvuky. To je užitečné, pokud si chcete poslechnout hlášení vlaků apod.

Aktivace režimu rychlé pozornosti

Podržte prst na dotykovém snímači na levém sluchátku. Režim rychlé pozornosti je aktivní, pouze když držíte dotykový snímač.

Deaktivace režimu rychlé pozornosti

Sundejte prst z dotykového snímače.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak režim rychlé pozornosti používat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0024/h_zz/

Poznámka

  • V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu rychlé pozornosti. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
  • Pokud nejsou sluchátka nasazena správně, režim rychlé pozornosti nemusí fungovat správně. Zasuňte sluchátka řádně do uší.
  • V závislosti na velikosti používaných koncovek sluchátek nemusí být režim rychlé pozornosti zcela efektivní. Zvolte velikost, se kterou slyšíte nejméně okolních zvuků.