Informace o dotykovém snímači

Klepnutím na dotykový snímač lze ovládat různé funkce, jako například přehrávání hudby, telefonování nebo nastavení funkce potlačení hluku.

Ilustrace ukazující umístění dotykových snímačů (A) na sluchátkách

A: Dotykové snímače (levý, pravý)


Pokud chcete použít dotykový snímač, držte sluchátko mezi palcem a prostředníčkem, poté klepněte na dotykový snímač ukazováčkem.

Některé z dostupných operací

Levé Pravé
Klepnutí Přepnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku Přehrávání nebo pozastavení hudby
Dvě klepnutí Příjem nebo ukončení hovoru Přeskočení na začátek následující stopy
Příjem nebo ukončení hovoru
3 klepnutí - Přeskočení na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání)
Podržení prstu na dotykovém snímači Aktivace režimu rychlé pozornosti Použití nebo zrušení funkce hlasového asistenta (Siri/Google app)
Změna zařízení pro volání
Podržení prstu na dotykových snímačích na levém a pravém sluchátku po dobu přibližně 5 sekund Aktivace režimu registrace zařízení (párování) Aktivace režimu registrace zařízení (párování)


Tip

 • Při 2 nebo 3 klepnutích na dotykový snímač klepejte rychle s intervalem mezi klepnutími přibližně 0,3 sekundy.
 • Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku. Například funkci přehrávání hudby, která je ve výrobním nastavení přiřazena dotykovému snímači pravého sluchátka, lze přiřadit dotykovému snímači levého sluchátka.
  Můžete také změnit nastavení, která nepřiřazují funkci přehrávání hudby, funkci potlačení hluku, režim okolního zvuku, nastavení hlasitosti atd. V takovém případě můžete spárovat zařízení, resetovat sluchátka a inicializovat je.

Poznámka

 • Dotykové snímače nelze používat, když nemáte sluchátka nasazená. Pokud v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ vypnete funkci automatické vypnutí detekcí nasazení, dotykové snímače lze použít, i když sluchátka nemáte nasazena.
 • Při úvodním nastavení funkce Google Assistant ve smartphonu může být automaticky změněno přiřazení funkcí dotykovým snímačům.
  Přiřazení funkcí dotykovým snímačům můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Při úvodním nastavení funkce Amazon Alexa ve smartphonu může být automaticky změněno přiřazení funkcí dotykovým snímačům.
  Přiřazení funkcí dotykovým snímačům můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.