Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

 1. Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

  Sluchátka se automaticky zapnou.

 2. Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

  Pokud se sluchátka automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se z obou jednotek sluchátek hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

 3. Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

  Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

  Po připojení z obou jednotek sluchátek uslyšíte hlasové oznámení „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

 • Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WF-1000XM4], [LE_WF-1000XM4] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WF-1000XM4], vyberte [WF-1000XM4]; když se zobrazí [LE_WF-1000XM4], vyberte [LE_WF-1000XM4].
 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
 • Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.