Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth.

Sluchátka podporují následující 3 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC, AAC a LDAC.

 • SBC

  Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

  SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

  Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

 • AAC

  Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

  AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, která tak mohou poskytovat vyšší kvalitu zvuku než s kodekem SBC.

 • LDAC

  LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenášení zvukového obsahu s vysokým rozlišením (Hi-Res Audio) prostřednictvím připojení Bluetooth. Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s Bluetooth, například SBC, funguje bez jakékoliv ztrátové konverze obsahu High-Resolution Audio (*).

  Oproti ostatním technologiím umožňuje přenos přibližně 3krát většího objemu dat (**) prostřednictvím bezdrátové sítě Bluetooth s nebývalou kvalitou zvuku, využitím efektivního kódování a optimalizovaných paketů.

*Kromě obsahu ve formátu DSD.

**V porovnání s formátem SBC, když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).


Když je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, přepnou se sluchátka automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

Chcete-li přehrávat hudbu pomocí LDAC, nastavte režim kvality zvuku na „Priorita kvality zvuku“ pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. V režimu „Priorita stabilního spojení“ (tovární nastavení) nelze pomocí aplikace LDAC přehrávat hudbu.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC, může být nutné nastavit zařízení předem, abyste mohli poslouchat hudbu s podporovaným kodekem.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.