Žádný zvuk

 • V závislosti na aplikaci smartphonu nebo počítače (která vyžaduje HFP (profil hands-free) / HSP (profil sluchátek)) můžete slyšet hlas pouze z jedné jednotky sluchátek.
 • Připojujete-li ke sluchátkům počítač, zkontrolujte, zda je audio výstup počítače nastaven na zařízení Bluetooth.
 • Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.
 • Po aktivaci režimu Speak-to-Chat se přehrávání hudby pozastaví. V takovém případě aktivujte dotykový snímač sluchátek a ukončete režim Speak-to-Chat.
 • V závislosti na přiřazení dotykových snímačů a/nebo nastavení hlasového asistenta možná budete moci použít jen jedny sluchátka.
  Postupujte podle následujících pokynů a nastavení zkontrolujte v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
  Položka menu nastavení hlasového asistenta Technické údaje
  [Voice Assist Function of Mobile Device] Lze použít kteroukoliv jednotku sluchátek.
  [Google Assistant] nebo [Amazon Alexa] Lze použít pouze jednotku sluchátka s funkcí ovládání dotykového snímače nastavenou na [Playback control].
  Přiřaďte funkci [Playback control] dotykového snímače na jednotce sluchátka, kterou chcete použít.
  Ve výrobním nastavení je funkce [Playback control] přiřazena pravé jednotce sluchátek.
  Když přiřadíte funkci [Playback control] k oběma jednotkám sluchátka, plná funkčnost je k dispozici pouze na pravé jednotce sluchátek.
  [Do not use] Lze použít kteroukoliv jednotku sluchátek.
 • Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
  Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
 • Restartujte smartphone nebo počítač, který používáte.
 • Resetujte sluchátka.
 • Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.
 • Při současném připojení sluchátek ke 2 zařízením s vícebodovým připojením může zařízení v závislosti na připojeném zařízení nadále odesílat tichý signál, i když je přehrávání hudby nebo videa zastaveno. V takovém případě zůstane sluchátko připojeno k zařízení a připojení nesmí být změněno na jiné zařízení. Pokud po zastavení přehrávání na prvním zařízení není slyšet zvuk z druhého zařízení, postupujte v následujícím pořadí kroků a zkontrolujte, zda se situace zlepšila.
  • Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ zkontrolujte, zda je nastavení položky [Connect to 2 devices simultaneously] zapnuto.
  • Zastavte přehrávání aplikace na prvním zařízení.
  • Vypněte aplikaci na prvním zařízení.
  • Vyberte zařízení, ze kterého chcete přehrávat [Manage Connected Device] v [Device Currently Being Connected] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, a poté spusťte přehrávání.