Žádný zvuk

 • V závislosti na aplikaci smartphonu nebo počítače (která vyžaduje HFP (profil hands-free) / HSP (profil sluchátek)) můžete slyšet hlas pouze z jednoho sluchátka.
 • Připojujete-li ke sluchátkům počítač, zkontrolujte, zda je audio výstup počítače nastaven na zařízení Bluetooth.
 • Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.
 • Po aktivaci režimu Speak-to-Chat se přehrávání hudby pozastaví. Pokud byla hudba pozastavena, pomocí dotykového snímače sluchátka ukončete režim Speak-to-Chat.
 • V závislosti na přiřazení dotykových snímačů a/nebo nastavení hlasového asistenta možná budete moci použít jen jedny sluchátka.
  Postupujte podle níže uvedených informací a zkontrolujte nastavení v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.
  Položka menu nastavení hlasového asistenta Technické údaje
  [Voice Assist Function of Mobile Device] Lze použít jakákoliv sluchátka.
  [Google Assistant] nebo [Amazon Alexa] Samostatně lze použít pouze sluchátka s funkcí dotykového ovládání nastavenou na [Playback control].
  Přiřaďte funkci [Playback control] sluchátkům, která chcete použít samostatně.
  V továrním nastavení je [Playback control] přiřazeno pravé jednotce.
  Pokud přiřadíte [Playback control] oběma sluchátkům, bude plná funkčnost k dispozici pouze v pravé jednotce.
  [Do not use] Lze použít jakákoliv sluchátka.
 • Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
  Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
 • Restartujte smartphone nebo počítač, který používáte.
 • Resetujte sluchátka.
 • Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.