Nabíjení není možné, i když je nabíjecí pouzdro připojeno k počítači.

  • Zkontrolujte, zda je dodaný kabel USB Type-C řádně připojen k portu USB počítače.
  • Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB.
  • Mohl existovat problém s portem USB připojeného počítače. Pokud je k dispozici jiný port USB počítače, zkuste se připojit k němu.
  • V jiných než výše uvedených případech restartujte počítač a zkuste postup připojení USB zopakovat.