Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu.

V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí dotykových snímačů.

Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby

  • Podržením prstu na dotykovém snímači na pravém sluchátku přibližně na 2 sekundy spustíte funkci hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu nebo aktivujete funkci Google™ app na smartphonu Android nebo funkci Siri na zařízení iPhone.

Odchozí hovor

Pomocí dotykového snímače na levém nebo pravém sluchátku můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazené jen jedno sluchátko, ovládejte sluchátka přes toto nasazené sluchátko.

  • Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy) zrušíte odchozí hovor.

Na sluchátkách, kterým není přiřazena funkce vypínání hluku, můžete provádět následující operace (pravá jednotka v továrním nastavení).

  • Podržením prstu na dotykovém snímači přibližně na 2 sekundy změníte volací zařízení ze sluchátek na smartphone / mobilní telefon nebo naopak.

Příchozí hovor

Pomocí dotykového snímače na levém nebo pravém sluchátku můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazené jen jedno sluchátko, ovládejte sluchátka přes toto nasazené sluchátko.

  • Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač přijmete příchozí hovor.
  • Přidržením prstu asi 2 sekundy na dotykovém snímači odmítnete příchozí hovor.

Během hovoru

Pomocí dotykového snímače na levém nebo pravém sluchátku můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazené jen jedno sluchátko, ovládejte sluchátka přes toto nasazené sluchátko.

  • Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač ukončíte hovor.

Na sluchátkách, kterým není přiřazena funkce vypínání hluku, můžete provádět následující operace (pravá jednotka v továrním nastavení).

  • Podržením prstu na dotykovém snímači přibližně na 2 sekundy změníte volací zařízení ze sluchátek na smartphone / mobilní telefon nebo naopak.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Pomocí dotykového snímače na levém nebo pravém sluchátku můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazené jen jedno sluchátko, ovládejte sluchátka přes toto nasazené sluchátko.

Odchozí hovor

  • Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač zrušíte odchozí hovor.

Příchozí hovor

  • Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač přijmete příchozí hovor.

Během hovoru

  • Rychlým dvojitým klepnutím na dotykový snímač ukončíte hovor.