Výměna koncovek sluchátek

Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené koncovky sluchátek velikosti M.

Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat správná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku, nebo funkcí volání.
Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.

 • Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek. Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku.
 • Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena na uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhlouběji do zvukovodu.


Koncovky sluchátek s izolací okolního hluku

Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.

Velikost S: oranžová

Velikost M: zelená

Velikost L: světle modrá

 1. Sejměte koncovku sluchátka.

  Ilustrace sejmutí koncovky sluchátka jeho otáčením směrem od jednotky sluchátka

  • Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.
 2. Připojte koncovku sluchátka.

   Ilustrace zarovnání vystouplé části jednotky sluchátka s otvorem na koncovce sluchátka při nasazování koncovky sluchátka

  • Pevně vložte koncovku sluchátka až na doraz. Koncovka sluchátka nesmí být nasazena volně ani nakřivo.
 3. Ujistěte se, že není vidět barva dříku (oranžová, zelená nebo světle modrá) koncovky sluchátek.

  Ilustrace ukazující umístění dříku (A) na koncovce sluchátka

  A: Dřík

  • Uvnitř bude snadno vidět, když jsou nasvícené světlem.

Poznámka

 • Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit zhoršení kvality koncovek sluchátek. Pokud vykazují trhliny, odloupnutí nebo vyštípnutí materiálu, nepoužívejte je.
  Pokud koncovky sluchátek vykazují degradaci stavu, nemohou správně přenášet zvuk nebo zaručovat efekt potlačení hluku a mohou způsobit zranění nebo onemocnění, protože koncovky se mohou sesmeknout a zůstat v uchu.
 • Jak se koncovky sluchátek lépe usadí ve vašich uších, můžete cítit tlak. Pokud pocítíte nepohodlí, přestaňte je používat.
 • Netahejte za část koncovky sluchátka z polyuretanové pěny. Pokud je oddělena od koncovky sluchátka, nebude fungovat.
 • Součást z polyuretanové pěny koncovky sluchátek nesmí být vystavena tlaku po delší dobu. To by mohlo způsobit deformaci a bylo by obtížné vrátit koncovku sluchátka do původního tvaru.
 • Když se koncovky sluchátek znečistí, nemyjte je ve vodě a otřete nečistoty suchým hadrem. Nepoužívejte alkohol atd., protože pokud tak učiníte, může dojít k rychlejšímu zhoršení kvality.
 • Když se koncovky sluchátek namočí, řádně kapalinu vypusťte a před použitím nebo uskladněním sluchátek zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek suché.
 • Různé velikosti otvorů na části koncovky sluchátka z polyuretanové pěny nemají vliv na kvalitu zvuku.
 • Při nošení sluchátek můžete v uších slyšet praskavý zvuk. Tento zvuk nepředstavuje žádný problém.
 • Pěnové materiály mohou při nízkých teplotách ztvrdnout. Před použitím koncovky sluchátek mírně zahřejte v ruce.
 • Pokud je teplota prostředí nebo teplota použití vysoká, může chvíli trvat, než se polyuretanová pěna vrátí do původního tvaru.
 • Pokud máte pocit, že zvuk basů je nedostatečný (nebo že se kvalita zvuku zhoršila), vyměňte koncovky sluchátek za nové.