Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

 1. Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.
 2. Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

  Sluchátka se automaticky zapnou.

 3. Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

  Pokud se sluchátka automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se z obou jednotek sluchátek hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4.

 4. Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.
  1. Vyberte volbu [Settings].
  2. Stiskněte [Bluetooth].

  3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.

 5. Stiskněte [WF-1000XM4].

  Z obou jednotek sluchátek uslyšíte hlasové oznámení „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

 • Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [WF-1000XM4], [LE_WF-1000XM4] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [WF-1000XM4], vyberte [WF-1000XM4]; když se zobrazí [LE_WF-1000XM4], vyberte [LE_WF-1000XM4].
 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
 • Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.