Nelze uskutečnit nabíjení.

 • Zkontrolujte, zda jsou sluchátka správně vložena v nabíjecím pouzdru.
 • Používejte dodaný kabel USB Type-C.
 • Zkontrolujte, zda je kabel USB-C pevně připojen k nabíjecímu pouzdru a k napájecímu adaptéru USB nebo počítači, nebo zda je adaptér USB řádně připojen k síťové zásuvce.
 • Ověřte, že je zapnutý počítač. Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probuďte počítač.
 • Při použití Windows 8.1 aktualizujte systém prostřednictvím služby Windows Update.
 • Pokud nejsou koncovky sluchátek ke sluchátkům správně připojeny, nemusí se sluchátka pomocí dodaného nabíjecího pouzdra nabíjet. Při ukládání sluchátek do nabíjecího pouzdra zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek správně připojeny.
 • Pokud používáte koncovky sluchátek jiných výrobců, sluchátka nemusí být možné nabíjet pomocí dodaného nabíjecího pouzdra. Při nabíjení používejte dodané koncovky sluchátek.
 • Pokud jsou nabíjecí porty sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečištěné, sluchátka se nemusí nabít. Vyčistěte nabíjecí porty měkkou a suchou látkou.
 • Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
 • Během nabíjení ponechte víko nabíjecího pouzdra zavřené, aby nedocházelo k vybíjení baterie nabíjecího pouzdra.
 • Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může zpomalit nebo zastavit, pokud se nabíjecí pouzdro na bezdrátové nabíjecí podložce vychýlí.
 • Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může při vysokých nebo nízkých teplotách zpomalit nebo zastavit, a to v závislosti na použité bezdrátové nabíjecí podložce.
 • Resetujte sluchátka.
 • Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.