Informace o voděodolnosti těchto sluchátek

Informace o voděodolnosti těchto sluchátek

 • Nabíjecí pouzdro není voděodolné.
 • Voděodolnost těchto sluchátek odpovídá kategorii IPX4 v normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“, která specifikuje stupeň ochrany proti vniknutí vody. Sluchátka nelze používat ve vodě.
  Pokud sluchátka s mikrofonem nejsou používána správně, může se do nich dostat voda a způsobit požár, úraz elektřinou nebo poruchy. Přečtěte si následující upozornění a používejte sluchátka správně.
  IPX4: Ochrana před stříkající vodou z jakéhokoli směru.
 • Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a otvory mikrofonu (2 místa) sluchátek nejsou zcela vodotěsné.
  Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v otvorech mikrofonu zůstanou kapky vody (2 místa), mohou se dočasně objevit následující příznaky; nejedná se však o poruchy.
  • Zvuky jsou obtížně slyšet.
  • Účinek funkce potlačení hluku je zeslabený.
  • Jsou slyšet neobvyklé zvuky.
  • Během telefonních hovorů jsou hlasy špatně slyšet.

Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti

Platí pro: Sladká voda, voda z vodovodu, pot
Neplatí pro: Jiné tekutiny, než které jsou uvedeny výše (například: mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými produkty, šampón, voda z horkých pramenů, horká voda, voda z bazénu, mořská voda atd.)

Voděodolnost sluchátek vychází z měření provedených společností Sony za výše popsaných podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

Zachování voděodolnosti

Při používání sluchátek dodržujte níže uvedená opatření.

 • Nestříkejte vodu silou do otvorů, ze kterých vychází zvuk.
 • Neponořujte sluchátka do vody, nepoužívejte je pod vodou.
 • Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmrznout. Po použití setřete veškerou vodu, abyste zabránili poruše.
 • Neponořujte sluchátka do vody ani je nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je například koupelna.
 • Neupusťte sluchátka a nevystavujte je nárazům. V opačném případě může dojít k deformaci nebo poškození sluchátek a snížení voděodolnosti.
 • Pokud dojde k navlhnutí sluchátek,
  1. Setřete veškerou vodu ze sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
  2. Sejměte koncovky sluchátek, nasměrujte zvukové kanály a vzduchové otvory směrem dolů a několikrát sluchátky zatřeste, aby voda odtekla ven.
  3. Otočte otvory mikrofonu (2 místa) směrem dolů a jemně jimi asi 5krát poklepejte o suchý hadr atd., aby se odstranila veškerá voda shromážděná uvnitř.
  4. Po provedení těchto kroků nechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.
 • Jsou-li sluchátka nabitá, když jsou vlhká potem atd., nabíjecí porty budou korodovat. Před nabíjením otřete veškerou vlhkost měkkým suchým hadrem a nechte uschnout při pokojové teplotě.

 • Když se nabíjecí porty sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.
 • Neperte si kalhoty nebo košile se sluchátky ponechanými v kapsách.

 • Pokud sluchátka praskla nebo byla deformována, přestaňte je používat v blízkosti vody nebo se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.