Uskutečnění hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

 • Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
 • Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
 • V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí dotykových snímačů.
 1. Připojte sluchátka k smartphonu / mobilnímu telefonu přes Bluetooth.
 2. Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečněte hovor.

  Uskutečníte-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.

  Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání hudby se přeruší.

  Můžete mluvit přes mikrofony na sluchátkách.

  Ilustrace ukazující umístění mikrofonů (A) na sluchátkách

  A: Mikrofony (levý, pravý)

  Není-li ve sluchátkách slyšet oznamovací tón

  • Smartphone nebo mobilní telefon použijte k přepnutí ze zařízení pro hovor na sluchátka nebo podržte prst na dotykovém snímači na levém nebo pravém sluchátku po dobu přibližně 2 sekund.

 3. Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.
 4. Když budete chtít hovor ukončit, klepněte dvakrát na dotykový snímač na levém nebo pravém sluchátku (s intervalem přibližně 0,3 sekundy).

  Uskutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

 • Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. Změna hlasitosti hovoru neovlivní hlasitost přehrávání hudby a naopak.
 • Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jedním nasazeným sluchátkem. Pokud si nasadíte i druhé sluchátko, zatímco mluvíte jen přes jedno, můžete mluvit přes obě sluchátka.

Poznámka

 • Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
 • Hlas budete ze sluchátek slyšet díky mikrofonům sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
 • Během hovoru na sluchátkách nelze nastavit hlasitost, ani když byla funkce nastavení hlasitosti přiřazena dotykovému snímači. Upravte hlasitost na připojeném zařízení. Pokud nemůžete upravit hlasitost na připojeném zařízení, nainstalujte do smartphonu aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a upravte hlasitost touto aplikací.