Nelze navázat připojení přes Bluetooth.

  • Ověřte, že jsou sluchátka zapnutá.
  • Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
  • Pokud se sluchátka automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka k jiným zařízením Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
  • Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth v režimu spánku. Pokud se zařízení nachází v režimu spánku, zrušte režim spánku.
  • Zkontrolujte, zda bylo ukončeno připojení Bluetooth. Pokud bylo ukončeno, navažte připojení Bluetooth znovu.
  • Pokud byly informace o spárování se sluchátky v zařízení Bluetooth smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.
  • Resetujte sluchátka.
  • Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.