Používání funkce potlačení hluku

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

 1. Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra a nasaďte si je do uší.

  Když zapnete sluchátka poprvé po zakoupení nebo po inicializaci sluchátek, funkce potlačení hluku se zapne automaticky, když si zasunete jednotky sluchátek do uší.
  Všechny změny provedené v nastavení jsou od tohoto okamžiku uchovány.

 2. Nastavení funkce potlačení hluku změníte klepnutím na dotykový snímač na levé jednotce sluchátka.

  Při každém klepnutí se funkce přepne následujícím způsobem.
  Režim okolního zvuku: ON
  Uslyšíte hlasové oznámení: „Ambient sound“ (Okolní zvuk).

  Funkce potlačení hluku: ON
  uslyšíte hlasové oznámení: „Noise canceling“ (Potlačení hluku).

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak funkci potlačení hluku používat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Tip

 • Zapnout a vypnout funkci potlačení hluku a změnit její nastavení, stejně jako u režimu okolního zvuku, můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na levou jednotku sluchátka.
  • Funkce potlačení hluku: ON Režim okolního zvuku: ON Funkce potlačení hluku: OFF / Režim okolního zvuku: OFF
  • Funkce potlačení hluku: ON Režim okolního zvuku: ON
  • Režim okolního zvuku: ON Funkce potlačení hluku: OFF / Režim okolního zvuku: OFF
  • Funkce potlačení hluku: ON Funkce potlačení hluku: OFF / Režim okolního zvuku: OFF
 • Pokud máte nasazenou pouze jednu jednotku sluchátka, je režim okolního zvuku nastaven na ON, i když byla sluchátka nastavena na funkci potlačení hluku, když jste sluchátka používali naposledy. Zapnutím obou jednotek sluchátek se automaticky zapne funkce potlačení hluku.

Poznámka

 • Sluchátka nemohou plně využít funkce potlačení hluku, pokud nejsou použity dodané koncovky sluchátek.
 • Pokud nejsou sluchátka nasazená řádně na uších, funkce potlačení hluku nemusí fungovat správně. Zasuňte sluchátka řádně do uší.