Koncovky sluchátek jsou poškozené nebo ztracené.

  • Chcete-li zaměnit koncovky sluchátek za nové, kupte si samostatně prodávané EP-NI1000S/EP-NI1000M/EP-NI1000L (*).

*Nemusí být podporováno v některých zemích či oblastech.

Chcete-li ochránit koncovky sluchátek před rychlým zhoršením kvality, používejte je podle níže uvedených opatření.

  • Když se koncovky sluchátek znečistí, nemyjte je ve vodě a otřete nečistoty suchým hadrem. Nepoužívejte alkohol atd., protože pokud tak učiníte, může dojít k rychlejšímu zhoršení kvality.
  • Netahejte za část koncovky sluchátka z polyuretanové pěny. Pokud je oddělena od koncovky sluchátka, nebude fungovat.
  • Součást z polyuretanové pěny koncovky sluchátek nesmí být vystavena tlaku po delší dobu. To by mohlo způsobit deformaci a bylo by obtížné vrátit koncovku sluchátka do původního tvaru.
  • Když se koncovky sluchátek namočí, řádně kapalinu vypusťte a před použitím nebo uskladněním sluchátek zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek suché.

Pokud koncovky sluchátek vykazují trhliny, odloupnutí nebo vyštípnutí materiálu, nepoužívejte je.

Pokud koncovky sluchátek vykazují degradaci stavu, nemohou správně přenášet zvuk nebo zaručovat efekt potlačení hluku a mohou způsobit zranění nebo onemocnění, protože koncovky se mohou sesmeknout a zůstat v uchu.