Co je to potlačení hluku?

Funkce potlačení hluku vytváří zvuk s opačnou fází proti hlukům vnějšího okolí (například hluku ve vozidlech nebo hluku z klimatizačních zařízení uvnitř budov) a ruší tak okolní zvuky.

Poznámka

  • Efekt potlačení hluku se nemusí projevit ve velmi tichém prostředí, případně může být slyšet určitý hluk.
  • Když máte sluchátka nasazená, v závislosti na způsobu jejich nošení se může efekt potlačení hluku lišit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasaďte.
  • Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí, jako je hluk vozidel nebo klimatizace. Ačkoli je hluk potlačen, není zcela vyrušen.
  • Při použití sluchátek v autě nebo autobusu se může objevit hluk v závislosti na stavu vozovky.
  • Mobilní telefony mohou způsobit rušení a šum. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od mobilního telefonu.
  • Nezakrývejte mikrofony v levém a pravém sluchátku rukama. Pokud jsou zakryty, funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí pracovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce od levého a pravého mikrofonu.

    Ilustrace ukazující umístění mikrofonů (A) na sluchátkách

    A: Mikrofony (levý, pravý)