Лошо качество на картината.

  • Проекторът използва безжична локална мрежа и Bluetooth комуникация, следователно диапазонът на комуникация може да се намали в зависимост от средата, като например препятствие между проектора и безжичния модул (или вашия смартфон), силата на сигнала и материала на стената. В такъв случай сменете разположението на проектора или поставете вашето устройство и проектора по-близо един до друг.
  • Ако проекторът се използва близо до друго устройство, което използва безжична локална мрежа или Bluetooth комуникация, може да се получи интерференция, което да доведе до ниска скорост на комуникация или неизправност във връзката. В такъв случай преместете проектора далеч от другото радиоустройство. Ако проблемът остане, изключете другото радиоустройство.

Антената е свързана около на илюстрацията.