Повторно сдвояване на проектора и безжичния модул

Проекторът и безжичният модул вече са сдвоени в момента на закупуване. Когато това сдвояване се премахне, например след обслужване, ги сдвоете отново.

 1. Разединете АС адаптера от безжичния модул.
 2. След приблизително 10 секунди свържете отново АС адаптера към безжичния модул.
 3. Стартирайте / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
 4. Натиснете бутона (Settings).
 5. Натиснете [Initialize].
 6. Натиснете [Pairing Wireless unit].
 7. Намерете бутона PAIRING на безжичния модул, след това натиснете бутона [Start].
 8. Следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите отново.

Относно дисплея на индикатора по време на сдвояване

По време на сдвояване индикаторът на предния панел на безжичния модул мига, както следва:

 • Мига в бяло два пъти на всеки 1,5 секунди: Опитва да се сдвои с проектора.
 • Мига в червено: Неуспешно свързване.

Съвет

 • Натиснете бутона PAIRING с тънък предмет, като например кламер.