Регулиране на настройките на картината

Можете да регулирате настройките на картината на проектора.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете [Picture].
  4. Изберете елемента, който ще се регулира.

Елементи за настройка

[Preset 1]

Този вариант е подходящ за прожектиране върху бяла стена, маса или на под.

[Preset 2], [Preset 3]

Този вариант е подходящ за прожектиране върху жълтеникава стена, маса или на под. Изберете желания цветови нюанс.

[Custom 1], [Custom 2]

По подразбиране, [Custom 1] е с ориентирана към яркост настройка, а [Custom 2] е с настройка за пригодност към естествени изображения.
Можете да натиснете бутона , за да регулирате една от следните настройки:
[Saturation], [Brightness], [Contrast], [Sharpness] и [White balance]

Натиснете [Reset], за да възстановите настройките по подразбиране.