Свързване чрез Wi-Fi Direct

Можете да свържете директно този модул и смартфона (Wi-Fi Direct), без да използвате точка за достъп (безжичен маршрутизатор).

Забележка

  • Когато функцията [Wi-Fi Direct] е активирана, функцията за споделяне на екрана на смартфона не е налична. Освен това, функцията [Wi-Fi Direct] е дезактивирана, когато се установява връзка с HDMI устройство.
  • Когато функцията [Wi-Fi Direct] е активирана, смартфонът установява равноправна връзка с проектора, следователно той не може да установи Wi-Fi връзка с точката на достъп (безжичния маршрутизатор). След използване дезактивирайте функцията [Wi-Fi Direct].
  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете [Network].
  4. Натиснете [Wi-Fi Direct].
  5. Натиснете превключвателя на функцията [Wi-Fi Direct], за да я активирате.

    Ако вашият смартфон е смартфон с Android, той се свързва с този модул автоматично. Ако използвате iPhone или вашият Android смартфон не се свързва автоматично, използвайте екрана за Wi-Fi настройки на смартфона, за да се свържете с този модул.

За да дезактивирате функцията [Wi-Fi Direct]

Натиснете превключвателя на функцията [Wi-Fi Direct].