Върху прожектираното изображение има сенки.

  • Ако проекционната повърхност е неравна, може да се появят сенки. Препоръчва се да се прожектира върху гладка и плоска повърхност.