Регулиране на яркостта

Можете да регулирате яркостта на прожектираното изображение.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Използвайте плъзгача на [Brightness] или , за да регулирате.

Автоматично регулирайте яркостта според околното осветление

Натиснете [Auto]. При използване с батерия функцията [Auto] е дезактивирана.