Прожектиране на снимка/филм на смартфон като слайдшоу

Можете да прожектирате като слайдшоу снимки или филми, съхранени в смартфона.

Преди да използвате тази функция, свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп (безжичен маршрутизатор).

 1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
 2. Натиснете в горния десен ъгъл на [My content] и изберете [Slideshow].
 3. На екрана с миниатюрите изберете снимките или филмите, които искате да се прожектират като слайдшоу, и натиснете [Build Slideshow] . След това следвайте упътванията на екрана, за да завършите настройката.
  Можете да прехвърляте снимки и филми, докато [Free space: ] на проектора се запълни.

  За всяко място за съхранение можете да сменяте снимките и филмите, показвани на екрана с миниатюри. Натиснете бутона в горната чат на екрана и настройте мястото за съхранение.

За да смените снимки и филми

Натиснете [Slideshow] в долния ляв ъгъл на екрана [My content], след това изберете нови снимки и филми от екрана с миниатюри. Натиснете [Build Slideshow], за да ги заредите и замените съхранените преди това снимки и филми в проектора.

За да настроите реда на възпроизвеждане

Натиснете [Slideshow] в долния ляв ъгъл на екрана [My content], след това натиснете бутона (Playback order). Като ред на възпроизвеждане можете да изберете [Newest first], [Oldest first] или [Random].

Настройване на фоновата музика

Натиснете [Slideshow] в долния ляв ъгъл на екрана [My content], след това натиснете бутона (Background music). След това натиснете [Add], за да изберете записи, които да зададете като фонова музика. Можете да изберете няколко записа, които да се възпроизвеждат по реда на избора. След като изберете музика, натиснете бутона в горната лява част на екрана, за да се върнете към миниатюрите, след това натиснете [Build Slideshow].

Можете да добавяте и премахвате музика и да променяте реда на музикалните записи. За да промените реда на музиката, плъзнете в дясната част на музиката, която ще бъде преместена, след това я пуснете на желаната позиция.

Съвет

 • Можете да настроите интервала от време за слайдшоуто.
 • Проекторът може да възпроизвежда аудиофайлове в следните формати. Аудиофайлове в други формати могат да се показват в списъка, но не могат да се възпроизвеждат.
  • MPEG2 AAC (AAC-LC)
  • MPEG4 AAC-LC
  • MPEG1 Layer 1/2
  • MP3 (MPEG1 Layer 3)
  • LPCM
 • Можете да изберете няколко снимки, като влачите хоризонтално пръста си по екрана с миниатюри, докато ги избирате.