Настройване на интервала на смяна на снимката

Можете да промените интервала на смяна на снимката за режим Poster и Slideshow.

Преди да използвате тази функция, свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп (безжичен маршрутизатор).

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете [Poster/slideshow settings].
  4. Натиснете [Photo display time].
  5. Задаване на продължителност на показване.