Прожектиране на снимка/филм на смартфон

Можете да прожектирате снимка или филм, съхранени в смартфона, с помощта на специалното приложение.

Преди да използвате тази функция, свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп (безжичен маршрутизатор).

Забележка

 • Когато няма точка на достъп на разположение, поставете проектора в режим Wi-Fi Direct, за да свържете смартфона директно.
 1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
 2. Натиснете в горния десен ъгъл на [My content] и изберете [Single image].
 3. Изберете избраната снимка или филм.

  Когато избирате снимка, може да натиснете бутона (завъртане), за да завъртите снимката; всяко натискане я завърта на 90 градуса по часовниковата стрелка.

  По време на възпроизвеждане на филм може да натиснете бутона (възпроизвеждане) или (пауза) за възпроизвеждане/пауза.

  Натиснете бутона в горната част на екрана, за да изберете снимка или филм, съхранени на друго място.

Съвет

 • Натиснете бутона (Settings), за да регулирате силата на звука, яркостта и др.
 • Проекторът може да възпроизвежда аудиофайлове в следните формати. Аудиофайлове в други формати могат да се показват в списъка, но не могат да се възпроизвеждат.
  • MPEG2 AAC (AAC-LC)
  • MPEG4 AAC-LC
  • MPEG1 Layer 1/2
  • MP3 (MPEG1 Layer 3)
  • LPCM