Винаги да се прожектира постер при стартиране

Настройте постерът да се прожектира при всяко стартиране на проектора от режим на мрежова готовност.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете [Startup/Networked Standby settings] — [Initial mode].
  4. Изберете [Poster].

    Когато е избрана функцията [Last mode displayed], проекторът ще бъде поставен в последния избран режим.

    Съвет

    • Първоначалната настройка е [Last mode displayed].