Корекция на трапецовидно изкривяване

Методът на корекция варира в зависимост от изкривяването на прожектираното изображение.

Когато дължините на горния и долния ръб на прожектираното изображение се различават

Използвайте специалното приложение, за да извършите корекция на трапецовидното изкривяване.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Използвайте плъзгача или бутоните / на [Keystone correction], за да регулирате.

Когато дължините на левия и десния ръб на прожектираното изображение се различават

Променете положението или ориентацията на проектора, за да прожектирате перпендикулярно.

Забележка

  • Ако регулирате прожектираното изображение от [Keystone correction] в (Settings), може да се получат артефакти.