Завъртане на прожектираното изображение

Можете да въртите прожектираното изображение на 180 градуса.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете бутона или бутона .

За да въртите прожектираното изображение автоматично

Натиснете [Auto].