Разположение на контролните органи (преносим проектор Ultra Short Throw)

Разположението на контролните органи на проектора е описано по-долу.

 1. Отвори за вентилация (смукателен/изпускателен)
 2. Проекционен прозорец

  Прожектира изображения на стена, маса или под.

 3. Приемник за дистанционно управление

  Приема сигнали от дистанционното управление на HDMI устройството, за да ги предаде на HDMI устройството, свързано към безжичния модул, като по този начин ви позволява да управлявате HDMI устройството. Безжичният модул и HDMI устройството трябва да са свързани чрез IR Blaster (доставен).

 4. Високоговорители
 5. Индикатор на захранването

  Показва състоянието на захранването и батерията на проектора.

 6. Бутон на захранването

  Натиснете и задръжте, за да включите/изключите проектора. Натиснете леко, докато проекторът е включен, за да превключвате между мрежовия режим на готовност и включване на захранването.

 7. Датчик за осветление

  Измерва околното осветяване, за да коригира яркостта на проекционния екран.

 8. Вход DC IN 19.5V

  Свържете AC адаптера VGP-AC19V77 (доставен).

 9. Датчик за разстояние

  Измерва разстоянието между проектора и проекционната повърхност.

 10. Бутон RESET

  Нулира и рестартира проектора.

 11. Индикатор за зареждане

  Включва се по време на зареждане.

 12. Вход на захранването на стойката (продава се отделно)

  Захранва стойката за под (продава се отделно), когато проекторът е монтиран на стойката.