Регулиране на качеството на изображението по време на прожектиране на филми с помощта на опцията [Single image] на [My content] (само за iPhone)

Можете да регулирате качеството на изображението, когато прожектирате филми, съхранени в iPhone, с помощта на опцията [Single image] на [My content].

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете [My content settings].
  4. Натиснете [Video quality for Single image].
  5. Изберете елемента, който ще се регулира.

Елементи за настройка

[Give priority to video quality]

Възпроизвежда филми с оригиналното качество на изображението.

[Give priority to smoothness]

Възпроизвежда филми с по-ниско качество на изображението за гладко възпроизвеждане.

Забележка

  • Когато е зададено [Give priority to smoothness], стартирането на възпроизвеждането може да отнеме повече време в зависимост от филма.