Проверка на силата на сигнала

Можете да проверите силата на сигнала на връзката на безжичната локална мрежа между проектора и безжичния модул/точка на достъп (безжичен маршрутизатор) и силата на сигнала на Bluetooth връзката между проектора и смартфона.

 1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
 2. Натиснете бутона (Settings).
 3. Натиснете [Network].
 4. Натиснете [Signal strength].

Съвет

 • Натиснете бутона (обновяване), за да обновите индикацията на силата на сигнала.

Забележка

 • Силата на сигнала между проектора и безжичния модул е показана само ако проекторът е в режим “External input (HDMI)”.
 • Силата на сигнала между проектора и точката на достъп (безжичния маршрутизатор) не е показана, когато се използват следните функции:
  • Когато проекторът е в режим “External input (HDMI)”
  • Когато се използва функцията за споделяне за прожектиране на екрана на смартфон
  • При свързване чрез Wi-Fi Direct