Относно индикаторите

Значението на индикаторите на проектора и безжичния модул са показани по-долу:

Индикатори на проектора

 1. Индикатор на захранването
  • Изключен: захранването е изключено.
  • Включен и свети в бяло (затъмнено): проекторът е в състояние на мрежова готовност.
  • Включен и свети в бяло (ярко): захранването е включено.
  • Мига в червено
   • Мига на всеки четири секунди: батерията е изтощена.
   • Мига на всеки две секунди: температурата в проектора е много висока или много ниска. Оставете проектора на стайна температура за известно време, след това включете отново.
   • Мига три пъти на всеки три секунди: проекторът не функционира правилно. Консултирайте се с вашия търговски представител.
 2. Индикатор за зареждане
  • Изключен: презареждането е завършено.
  • Включен: зарежда се.

Индикатор на безжичния модул

 • Включен и свети в бяло: модулът е свързан с проектора.
  Той свети в бяло, когато е свързан със стенния контакт, докато безжичният модул е изключен. Индикаторът се изключва, когато безжичният модул е готов за стартиране.
 • Мига в бяло на всяка секунда: извършва се актуализация на софтуера.