Проверка на съдържанието на опаковката

След отваряне на опаковката проверете дали всички артикули в списъка са включени в опаковката. Ако има липсващ артикул, се свържете с вашия търговски представител.

Числата в скоби ( ) показват количествата на артикулите.

  • Преносим проектор Ultra Short Throw (LSPX-P1) (1)

  • Безжичен модул (LSPX-PT1) (1)

  • AC адаптер VGP-AC19V77 (19,5 V / за проектора) (1)

  • AC адаптер LSPX-AC5V2 (5 V / за безжичния модул) (1)

  • Захранващ кабел (4)

  • IR Blaster (1)

  • Кратко ръководство (1)
  • Информация за продукта (1)
  • Гаранция (1)