Проверка на проектора, с който ще се работи, с помощта на специалното приложение

Когато имате два и повече проектора, можете да регистрирате допълнителни проектори и да изберете устройството, с което да работите.

  1. Стартирайте / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете [Add or change Projector].

    Появяват се регистрираните към специалното приложение проектори. се изобразява на устройството, което е текущо избрано за работа.

Регистриране на допълнителен проектор

Натиснете бутона (добави), след това следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате.

Смяна на проектора, с който ще се работи

Натиснете върху бутона на избрания проектор.