Актуализиране на софтуера

Софтуерът на проектора и безжичният модул могат да се актуализират чрез интернет. Когато новата версия на софтуера е налична, в горния десен ъгъл на началния екран на специалното приложение се появява , а се появява на позиция [Update] на менюто за настройка.

 1. Натиснете и задръжте бутона на захранването на проектора, за да го включите.
 2. Натиснете бутона (Settings) на началния екран на приложението “Portable Ultra Short Throw Projector Application”.
 3. Натиснете [Update] — [Update].
 4. Натиснете [Get update], след което следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате софтуера.

  Когато е включена актуализация за безжичния модул, тя се извършва след актуализиране на софтуера на проектора.

  Тя се осъществява при възпроизвеждане на изображения от HDMI устройството, свързано към безжичния модул.

Съвет

 • Свържете проектора към точка за достъп (безжичен маршрутизатор), за да актуализирате.
 • Препоръчва се да свържете смартфона чрез Wi-Fi, за да извършите актуализацията, тъй като размерът на файла може да е голям.
 • и се появяват, когато функцията [Update notifications] в [Update] е активирана. Тя е активирана по подразбиране.
 • Активирайте [Auto-retrieve updates] в [Update], за да изтеглите софтуера автоматично. Когато смартфонът е свързан към интернет чрез Wi-Fi, новата версия на софтуера ще бъде изтеглена на него. Можете да намалите времето за актуализация. Настройката е активирана по подразбиране.