Настройка на езика на проектора

При закупуване съобщенията на проектора се изобразяват на същия език като приложението “Portable Ultra Short Throw Projector Application”.

Преди да настроите, свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп (безжичен маршрутизатор).

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете бутона (Settings).
  3. Натиснете [Projector language settings].
  4. Изберете желания език.