Прожектираното изображение е изкривено.

  • Когато дължините на левия и десния ръб на прожектираното изображение се различават, натиснете бутона (Settings) на приложението “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, след което регулирайте с [Keystone correction].

  • Когато дължините на левия и десния ръб на прожектираното изображение се различават, променете положението или ориентацията на проектора, за да прожектирате перпендикулярно.