Фокусът не може да се коригира

  • Ако датчикът за диапазон в задната част на проектора не може да измери разстоянието до проекционната повърхност, функцията за автоматично фокусиране може да не работи правилно. В този случай:
    • Отстранете препятствията между проектора и проекционната повърхност
    • Отстранете проектора от стойката или други подобни приспособления
    • Пазете АС адаптера от закриване на датчика за диапазон (а).

  • Когато размерът на прожектираното изображение е 60 инча или повече, функцията за автоматично фокусиране не работи.
  • В зависимост от разположението на проектора и материала на проекционната повърхност функцията за автоматично фокусиране може да не работи правилно.
  • Ако функцията за автоматично фокусиране не работи правилно, натиснете бутона (Settings) на “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, след което дезактивирайте функцията [Auto]. Коригирайте фокуса ръчно.