Информация за прожектиране на метеорологичните условия

Проектира информация за метеорологичните условия на текущото местоположение. Информацията за метеорологичните условия се актуализира на всеки 1 или 2 часа.

  1. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
  2. Натиснете в горния десен ъгъл на [Poster] и изберете [Change poster].
    Когато е избран режимът на постер, натиснете [Change poster].
  3. Натиснете [Weather/clock].
  4. Натиснете [Weather].
  5. Натиснете [Update location information], след което следвайте инструкциите на екрана, за да настроите информацията за местоположението.

Съвет

  • За да промените информацията за местоположението за информацията за метеорологичните условия, натиснете бутона вдясно от [Weather], след което следвайте инструкциите на екрана.

Забележка

  • Ако не е получена нова информация за метеорологичните условия, екранът с тази информация не се актуализира.