На дисплея се показва [Device info incorrect] и не може да се установи Bluetooth връзка със смартфона.

 • Повторно свързване на проектора и смартфона чрез долната процедура.
  За смартфони Android:
  1. От настройката на Bluetooth на смартфона изберете , показано от дясната страна на името на сдвоения проектор, който ще се разединява.
  2. Стартирайте специалното приложение и работете отново.

   Проекторът и смартфонът са автоматично свързани с помощта на Bluetooth връзка.


  За iPhone:
  1. От настройката на Bluetooth на iPhone изберете , показано от дясната страна на името на сдвоения проектор, който ще се разединява.
  2. Стартирайте специалното приложение и работете отново.

   Проекторът и смартфонът са автоматично свързани с помощта на Bluetooth връзка.