Разположение за монтаж на проектора

Освен на стена, проекторът може да прожектира снимки и филми върху маса или под. Поставете проектора на място, подходящо за проекционната повърхност.

Прожектиране върху стена

Размерът на прожектираното изображение варира според разстоянието от стената.

  • 0 cm: 22 инча
  • Прибл. 9 cm: 40 инча
  • Прибл. 19 cm: 60 инча
  • Прибл. 28 cm: 80 инча

Прожектиране върху маса или под

Размерът на прожектираното изображение е 22 инча.

Съвет

  • Когато проекторът се повдигне и премести, проекционната светлина се затъмнява, за да предотврати попадане в очите.